UV lepila

Produkte

Displaying 1 - 3 of 3
  • 1K akrilatno lepilo
  • Viskoznost: ca. 100 mPas
  • Dokončno strjevanje s pomočjo UV lučke z valovno dolžino 300 - 400 nm
  • Lepljenje različnih materialov brez mehurčkov
  • 1K akrilatno lepilo
  • Viskoznost: ca. 800 mPas
  • Dokončno strjevanje s pomočjo UV lučke z valovno dolžino 300 - 400 nm
  • Lepljenje različnih materialov brez mehurčkov
  • 1K akrilatno lepilo
  • Viskoznost: ca. 3000 mPas
  • Dokončno strjevanje s pomočjo UV lučke z valovno dolžino 300 - 400 nm
  • Lepljenje različnih materialov brez mehurčkov